Ułatwienia dla polskich specjalistów.

Od 1 października 2016 roku norweska Agencja Kontroli Jakości Edukacji NOKUT wprowadzi elektroniczne formularze dla Polaków i Niemców mające w sposób łatwy i stosunkowo szybki pozwolić na uznanie kwalifikacji zawodowych w Norwegii. Dotyczy to: hydraulików, rzeźników, stolarzy, fryzjerów i betoniarzy-zbrojarzy.

Posiadanie potwierdzonego wykształcenia ma pracownikom zagranicznym zapewnić lepsze stanowiska oraz wyższe zarobki.
Brak możliwości sprawnego uznawania zdobytego zagranicą wykształcenia zawodowego był najpoważniejszą luką w norweskim systemie potwierdzania kwalifikacji zawodowych. W 2009 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD wytknęła Norwegom brak odpowiedniego systemu. Problem ten wielokrotnie podnosiły też norweskie organizacje związkowe. Kto chciał w Norwegii uzyskać potwierdzenie uzyskania zawodu w Polsce, musiał zwracać się do regionalnych komisji, a te w procedowaniu kierowały się własnymi, wewnętrznymi przepisami. Teraz długo postulowane zmiany zaczną stopniowo wchodzić w życie, tak by każdy miał równą szansę pochwalić się dyplomem honorowanym na równi z norweskim.

Na razie nie wiadomo, kiedy taką samą możliwość otrzymają przedstawiciele innych zawodów zdobytych w Polsce.