Polsko-norweska wymiana handlowa.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane nt. wymiany handlowej między Polską a Norwegią w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wzrósł o 7,2% i wyniósł 131,549 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 4,0% do poziomu 129,418 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 2,131 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. spadła w skali roku o 8,4%, osiągając poziom 3,366 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 14,9% do 1,843 mld EUR, podczas gdy import wzrósł o 1,1% do 1,523 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,319 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 44,6%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 22,4% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 12,9%) – kod CN XV – spadek o 27,3% r/r,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 11,4%) – kod CN XVI – wzrost o 1,1%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 30,4%) – kod CN I – spadek wartości importu o 3,0% r/r,

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 21,7%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 21,6%,

Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 21,0%) – kod CN XV – przyrost o 15,0% r/r.