Poza rozmową i oglądaniem filmów, na festiwalu przyznane zostaną prestiżowe nagrody Amanda, nagradzające norweskich twórców filmowych. Podczas festiwalu widzowie będą mieli okazję zobaczyć liczne filmy...